Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová

Rodinné právo

* zastupování v řízení o rozvod manželství

* vypořádání společného jmění manželů

* úprava poměrů nezletilých

* zastupování v řízení o výživné