Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová

Konkurz a vyrovnání


* návrh na prohlášení konkurzu a vyrovnání

* přihlášky pohledávek do konkurzního a vyrovnávacího řízení

* incidenční a excidační spory