- Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová

Pracovní právo

* poradenství ve věci uzavírání, změn a skončení pracovního poměru

* nároky při skončení pracovního poměru

* náhrada škody

* zastupování v pracovněprávních sporech