- Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová

Nemovitosti


* sepisování smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů, smlouvy dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

* věcná břemena

* sepisování nájemních a podnájemních smluv

* problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

* řešení otázek souvisejících se správou a užíváním nemovitostí

* bytové právo