Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová

Obchodní právo

* závazkové vztahy (závazky a pohledávky, jejich zajištění)

* zastupování před soudy ve sporech z obchodně právních vztahů

* zakládání obchodních společností

* zrušení obchodních společností s likvidací a jejich likvidace

* zastupování před soudy ve sporech z obchodně právních vztahů

* fúze obchodních společností

* služby související se zajištěním, organizací a vedením valných hromad obchodních společností, včetně jejich přípravy a úkonů s tím souvisejících

* řízení před  obchodním rejstříkem