Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová

Advokátní kancelář
JUDr. Helena Šmídová


Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová a partneři poskytuje klientům právní služby zastoupením v řízení před soudy a jinými orgány, zpracováním právních rozborů, sepisováním listin, udělováním právních porad formou konzultací, právních stanovisek a rešerší i dalšími formami právní pomoci především v těchto oblastech práva:

Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Rodinné právo
Konkurz a vyrovnání
Živnostenské právo